top of page

Kas moka sandorio notarines išlaidas?

Pagal LR civilinį kodeksą notaro išlaidos yra apmokamos PIRKĖJO, jei šalys nesusitaria kitaip.

Jei pirkėjas ir pardavėjas susitaria, šias išlaidas jie gali mokėti lygiomis dalimis ar kitokia sutarta proporcija.

#notariniosandorioislaidos #ntpardavimas

Kiti klausimai

bottom of page